İZMİR VALİLİĞİ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULUR
  • 29.7.2015 13:43:00

İZMİR BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

İŞLETMELERİN SANAYİ SİCİLİNE KAYDEDİLMESİ İLE İLGİLİ DUYURU 6984 SAYILI SANAYİ SİCİL KANUNU’NUN 1.MADDESİNDE:

“Bir maddenin vasıf (nitelik), şekil ,hassa(özelliğini) veya terkibini (birleşimini) makine,cihaz,tezgah,alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddelerin çıkartılıp işlendiği yerler(Sanayi İşletmesi) ve buralarda yapılan işler(Sanayi İşleri) sayılır.

                    Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair(diğer) enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri de bu  madde şümulüne(kapsamına) girer.

                     El ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler bu kanuna tabi değildir.” Hükümleri yer almaktadır.

                    Sanayi Sicil Belgesi ; 6948 sayılı Sicil Kanununun 1.maddesi kapsamında değerlendirilen sanayi işletmelerine ve devamlı ve seri halinde imalat yapan işletmeler ile elektrik veya diğer enerji üreten santraller,gemi inşaatı gibi büyük  inşaat yerlerine verilen bir belgedir.

                    Bu kanunun kapsamındaki işletmeler; 6948 sayılı sanayi sicil kanununun 1. maddesi gereği, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine başvurarak “Sanayi Sicil Belgesi” almak zorundadır.

Bu sayfayı beğendiniz mi ? Paylaşabilirsiniz...
Diğer Duyurular