Taşınmazların açık teklif usulü kiraya verilmesi
İhale Kayıt No : 35895736/93628
İhale Konu : Taşınmazların açık teklif usulü kiraya verilmesi
İhale Usulü : Açık İhale Usulü
İhale Kayıt Tarih : 3.12.2014
İhale Son Başvuru Tarihi : 12.12.2014
İhale Saat : 14.00
İhale Yeri : Kemalpaşa Belediyesi Toplantı Salonu
İhale Yönetmelik : 2886 sayılı Yasanın 45.maddesi gereği
İlgili Memur : Kiralama Servisi
Bekleme Durumu : Sonuçlanmış