Arsa Satış İhalesi
İhale Kayıt No :
İhale Konu : Taşınmazların İhales
İhale Usulü : Açık İhale Usulü
İhale Kayıt Tarih : 21.11.2018
İhale Son Başvuru Tarihi : 21.11.2018
İhale Saat : 10:00-17:05
İhale Yeri : Akalan Düğün Salonu
İhale Yönetmelik : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi Gereği
İlgili Memur : Nursel Özcan
Bekleme Durumu : Sonuçlanmış