Taşınmazların Satışı-Kapalı Teklif Usulü
İhale Kayıt No :
İhale Konu : Taşınmazların Satışı-Kapalı Teklif Usulü
İhale Usulü : Açık İhale Usulü
İhale Kayıt Tarih : 12.12.2019
İhale Son Başvuru Tarihi : 12.12.2019
İhale Saat : 10:00-16:35
İhale Yeri : Akalan Düğün Salonu
İhale Yönetmelik : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi Gereği
İlgili Memur : Nursel Özcan
Bekleme Durumu : Sonuçlanmış