Taşınmazların Kiraya Verilmesi
İhale Kayıt No :
İhale Konu : Taşınmazların Kiraya Verilmesi
İhale Usulü : Açık İhale Usulü
İhale Kayıt Tarih : 15.10.2019
İhale Son Başvuru Tarihi : 5.11.2019
İhale Saat : 09.30-11.50
İhale Yeri : Kemalpaşa Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Yönetmelik : Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi Gereği
İlgili Memur : Nursel Özcan
Bekleme Durumu : Sonuçlanmış