Araçların açık teklif usulü satışı
İhale Kayıt No : -
İhale Konu : 2886 sayılı Yasanın 45.maddesi gereği açık teklif usulü ile satılacaktır.
İhale Usulü : Açık İhale Usulü
İhale Kayıt Tarih : 6.03.2015
İhale Son Başvuru Tarihi : 6.03.2015
İhale Saat : 15.00
İhale Yeri : Kemalpaşa Belediyesi Toplantı Salonu
İhale Yönetmelik : 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesi Gereği
İlgili Memur : Savaş Silik
Bekleme Durumu : Sonuçlanmış