Taşınmazların Satışı
İhale Kayıt No :
İhale Konu : Kemalpaşa Belediyesi'ne ait taşınmazların Satışı
İhale Usulü : Açık İhale Usulü
İhale Kayıt Tarih : 4.11.2015
İhale Son Başvuru Tarihi : 4.11.2015
İhale Saat : 14.00 - 14.10
İhale Yeri : Kemalpaşa Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Yönetmelik : 2886 sayılı Devlet ihale kanununun 45. Md.
İlgili Memur : Gülsen Başaklı
Bekleme Durumu : Sonuçlanmış