İhale Kayıt No :
İhale Konu : Taşınmazların Satışı
İhale Usulü : Açık İhale Usulü
İhale Kayıt Tarih : 10.10.2016
İhale Son Başvuru Tarihi : 25.10.2016
İhale Saat : 14:00 - 14:15
İhale Yeri : Kemalpaşa Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Yönetmelik : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Md.
İlgili Memur : Gülsen Basaklı
Bekleme Durumu : Sonuçlanmış