KEMALPAŞA BELEDİYESİ'NE AİT TAŞINMAZLARIN KİRALANMASI
İhale Kayıt No :
İhale Konu : Taşınmazların 3 yıllık süreli Kiralanması
İhale Usulü : Açık İhale Usulü
İhale Kayıt Tarih : 3.01.2017
İhale Son Başvuru Tarihi : 10.01.2017
İhale Saat : 14:00-15:10
İhale Yeri : Kemalpaşa Belediyesi Encümen Odası
İhale Yönetmelik : 2889 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereği
İlgili Memur : Nursel Özcan
Bekleme Durumu : Sonuçlanmış