Taşınmazların açık teklif usulü kiraya verilmesi
İhale Kayıt No :
İhale Konu : Taşınmazların açık teklif usulü kiraya verilmesi
İhale Usulü : Açık İhale Usulü
İhale Kayıt Tarih : 17.07.2017
İhale Son Başvuru Tarihi : 25.07.2017
İhale Saat : 15:00-15:45
İhale Yeri : Belediye Encümen Odası
İhale Yönetmelik : 2886 sayılı Yasanın 45.maddesi gereği
İlgili Memur : Nursel Özcan
Bekleme Durumu : Sonuçlanmış