Ağaç Kesim İhalesi
İhale Kayıt No :
İhale Konu : 306 Kalem ağaçların kesilip alandan kaldırılması ve satın alınması
İhale Usulü : Pazarlık Usulü
İhale Kayıt Tarih : 10.08.2017
İhale Son Başvuru Tarihi : 15.08.2017
İhale Saat : 15:00
İhale Yeri : Kemalpaşa Belediyesi Encümen toplantı odasında
İhale Yönetmelik : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51.maddesini k bendine istinaden
İlgili Memur : Nursel Özcan
Bekleme Durumu : Sonuçlanmış