Kültür Merkezi İhale İlanı
İhale Kayıt No :
İhale Konu : Kültür Merkezindeki bağımsız bölümlerin kiraya verilmesi
İhale Usulü : Açık İhale Usulü
İhale Kayıt Tarih : 10.08.2017
İhale Son Başvuru Tarihi : 22.08.2017
İhale Saat : 15:00
İhale Yeri : Kemalpaşa Belediyesi Encümen Toplantı Odası
İhale Yönetmelik : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği
İlgili Memur : Nursel Özcan
Bekleme Durumu : Sonuçlanmış