Kiralama İhalesi
İhale Kayıt No :
İhale Konu : Taşınmazların ihalesi
İhale Usulü : Açık İhale Usulü
İhale Kayıt Tarih : 5.06.2018
İhale Son Başvuru Tarihi : 5.06.2018
İhale Saat : 14:00-16:30
İhale Yeri : Kemalpaşa Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Yönetmelik : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi Gereği
İlgili Memur : Nursel Özcan
Bekleme Durumu : Sonuçlanmış