Taşınmazların Kiraya Verilmesi
İhale Kayıt No :
İhale Konu : Taşınmazların Kiraya Verilmesi
İhale Usulü : Açık İhale Usulü
İhale Kayıt Tarih : 3.07.2020
İhale Son Başvuru Tarihi : 20.07.2020
İhale Saat : 09:30-11:10
İhale Yeri : Kemalpaşa Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Yönetmelik : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince
İlgili Memur : Nursel Özcan
Bekleme Durumu : Sonuçlanmış