TAŞINMAZLARIN KİRALAMA İHALESİ İLANI
İhale Kayıt No :
İhale Konu : Kiralama İhalesi
İhale Usulü : Açık İhale Usulü
İhale Kayıt Tarih : 3.11.2020
İhale Son Başvuru Tarihi : 3.11.2020
İhale Saat : 09.30 - 10.50
İhale Yeri : Kemalpaşa Belediyesi Encümen Toplantı Odası
İhale Yönetmelik : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince
İlgili Memur : Nursel Özcan
Bekleme Durumu : Sonuçlanmış