Ambalaj Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Ayrı Toplanması Ve Değerlendirilmesi İşi
İhale Kayıt No :
İhale Konu : Ambalaj Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Ayrı Toplanması Ve Değerlendirilmesi İşi
İhale Usulü : Açık İhale Usulü
İhale Kayıt Tarih : 20.02.2021
İhale Son Başvuru Tarihi : 9.03.2021
İhale Saat : 11.00
İhale Yeri : Kemalpaşa Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Yönetmelik : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre
İlgili Memur : Süleyman Yüksel
Bekleme Durumu : Sonuçlanmış