İhale Kayıt No : 35895736/93628
İhale Konu : Taşınmazların açık teklif usulü kiraya verilmesi
İhale Usulü : Açık İhale Usulü
İhale Kayıt Tarih : 9.8.2014
İhale Son Başvuru Tarihi : 3.9.2014
İhale Saat : 13:00-15:45
İhale Yeri : Kemalpaşa Belediyesi
İhale Yönetmelik : 2886 sayılı Yasanın 45.maddesi gereği.
İlgili Memur : Cüneyt Yanar
Bekleme Durumu : Sonuçlanmış