Taşınmazların açık teklif usulü kiraya verilmesi
İhale Kayıt No : 35895736-936-9689-6304
İhale Konu :
İhale Usulü : Açık İhale Usulü
İhale Kayıt Tarih : 17.11.2014
İhale Son Başvuru Tarihi : 17.11.2014
İhale Saat : 15.00
İhale Yeri : Kemalpaşa Belediyesi
İhale Yönetmelik : 2886 sayılı Yasanın 45.maddesi
İlgili Memur : Nursel ÖZCAN
Bekleme Durumu : Sonuçlanmış