Başkanımızdan Mesaj
 • Yerel yönetim anlayışının hızla küreselleştiği günümüzde, bireysel ve toplumsal ihtiyaçların kamu hizmetleriyle karşılanarak mevcut işleyişin buna uygun hale getirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu noktada dünyanın sayılı ekonomilerinden biri olan Türkiye’de, yerelde ve yerinde çözüm konusunda son 10 yılda ciddi mesafeler kat edilmiş; kamu hizmetlerinin akılcı yönetim anlayışıyla birlikte şeffaf, kontrol edilebilir ve verimli şekilde işlemesi sağlanmıştır. Bu sayede, ülkemiz ölçeğinde yaşanan pozitif gelişmelerle bölgesel ve kentsel potansiyeli ön plana çıkarma konusundaki isteğimiz; kentsel vizyonun oluşturulması noktasında Kemalpaşa Belediyesi için yeni bir atılım hamlesi olmuştur. Çağdaş, ilkeli ve çözüm odaklı bu yaklaşım içinde Kemalpaşa’nın geleceğe dönük plan ve projeleri; kamu hizmet anlayışımızın merkezini oluşturmuştur. Gelinen nokta itibariyle hedeflenen plan ve projeler sağlam temellere oturtulmuş; kaynakların rantabl şekilde kullanılarak vatandaşlarımızın sağlıklı ve etkin şekilde hizmet alabilmesinin önü açılmıştır. Yönetim anlayışımızın ilkesel bu duruşu, bütün belediye hizmetlerinin bürokratik işlemleri en aza indirerek vatandaşa kolaylık sağlama ekseni üzerine oturtulmuştur. Kararlılık içinde ortaya koyulan bu davranış seti, kısa zamanda belediye personelimize de aktarılmış; ‘hizmet odaklı anlayışın’ doğru girişimlerle olumlu çıktılar verdiği görülmüştür. Bu noktada mevcut durumu irdelemek yerinde olacaktır.

  Kemalpaşa ilçesinin mevcut durumuna bakacak olursak; karşımıza çıkan tabloda belediyecilik hizmetlerinde dikkat ettiğimiz üç ana başlık olduğunu görürüz. Bunlardan birincisi kentimizin bölgesel konumudur. Kemalpaşa’nın coğrafi konumu onu hem geçiş hem de hareket noktası haline getirmiştir. İzmir gibi Kuzey ve Güney akslarında büyüme imkanı olmayan bir şehirde, yeni gelişim noktasının Doğu eksenindeki Kemalpaşa ilçemizde olması, kentimizin önemli avantajlarından birisidir. Aslında bu durum ilçemizin ekonomik potansiyelini ortaya koyduğu kadar sosyal hayatının da gelecek yıllarda hareketleneceğinin bir göstergesidir. Hal böyleyken belediyecilik hizmetlerimizin geliştirilip çeşitlendirilmesi de büyük önem arz etmektedir. İkinci kritik nokta ise kentin marka değerinin oluşturulmasıdır. Bu noktada Kemalpaşa özelinde karşımıza çıkan tablo ise sanayi ve tarım sektörü ağırlıklı bir kent oluşumuzdur. Markalaşmaya giden süreçte ise kent kimliğinin doğru şekilde tanımlanması büyük önem taşır. Son derece büyük ve alanlarında söz sahibi sanayi kuruluşlarının olduğu ilçemizde, alternatif sektörlerin kente kazandırılması bu kimlik sürecinin ilk aşamalarından birisidir. Diğer nokta ise tarım sektöründe ‘kiraz’ ile bilinen ilçemizin farklı ürün gruplarıyla desteklenmesi ve sağlam bir tarım sektörünün kurgulanmasıdır. Marka yolunda kentimizi götürecek en önemli unsurlardan birisi de farklı alanların ilçemize kazandırılmasıdır. Bu çeşitlilik içinde turizm sektörü ön plana çıkmakta; mevcut doğal potansiyeli ile ilçemizin önemli artı değerleri bulunmaktadır. İşte bu noktada belediye olarak yönlendirici ve bu gelişmeleri destekleyici çalışmalara her zaman önem verdik vermeye de devam edeceğiz.

  Belediyecilik hizmetlerinde üçüncü nokta ise kamu hizmetlerinin yaygınlaştırılmasıdır. Bu başlık altında ağırlık verdiğimiz husus, vatandaşımızın talep ettiği hizmetleri kısa sürede sağlamak ve kendisine ulaştırmak üzerine kurgulanmış olmasıdır. ‘Kentsel Dönüşümü’ örnek verecek olursak; belediyemizin rolü yönlendirici ve yerinde dönüşümü sağlamak yönünde olacaktır. Amacımız, bahsettiğimiz bu unsurları global gelişmeleri dikkate alarak doğru formüle ederek ilçemizi bölgesel bir güç; belediyeciliğimizi ise küresel çapta örnek bir hale getirmek olacaktır. Yaşadığımız kent bizlerin… Üretilen her değer ise yine bizler için. Bizler bütün çalışmalarımızı halkımıza hizmet etmek ve ilçemize artı değer kazandırmak için yapıyoruz. Bu yolda kararlı ve istikrarlı şekilde yürümeye devam edeceğiz.

   

  Arif UĞURLU
  Kemalpaşa Belediye Başkanı

Fotoğraf Albümü
Başkanımızn fotoğraflarını görmek için lütfen aşağıdaki resimlere tıklayınız...