Kemalpaşa Belediyesi 2015 yılına ait Asansörlerin Yıllık Periyodik Bakımlarının Yaptırılması Hakkında
  • 28.04.2015 10:51:00

Kemalpaşa Belediyesi 2015 yılına ait Asansörlerin Yıllık Periyodik Bakımlarının Yaptırılması Hakkında:

Asansörlerin yıllık periyodik kontrolü ; 18 Kasım 2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ”Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği” ve 05 Kasım 2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince yapılması gerekmektedir.

Kemalpaşa Belediyesi mücavir alanı(sınırları) içerisinde bulunan asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinin 2015 yılı içinde de yapılması gerekmektedir.

Asansörlerin yıllık periyodik kontrol hizmetlerini gerçekleştirmek isteyen A tipi muayene kuruluşlarından aşağıda belirtilen belgeler ve yeterlilik değerlendirilmesinde uygulanacak olan kriterler çıkarılmıştır:

a-) “A tipi muayene” kuruluşu; TURKAK tarafından A tipi muayene kuruluşu olduğuna dair Akreditasyon Sertifikasına sahip olmalı,

b-) “A tipi muayene” kuruluşunun periyodik kontrol ve muayene konularını kapsayacak şekilde düzenlenmiş olan mesleki sorumluluk sigortası ve uygunluğunu gösterir belge, sürekliliği sağlanmalı,

c-) “A tipi muayene” kuruluşunun bünyesinde tam zamanlı olarak çalıştırdığı muayene şefi ve personel sayısı , bu personelin yeterliliğini gösterir belge(Bünyesinde kadrolu olarak

Makine Mühendisi çalışıyor olmalı),

d-) “A tipi muayene” kuruluşunun periyodik kontrollerde kullanılmak üzere hazır halde tutulan teçhizatının güncel durumunu(halini) gösteren belge ve bu teçhizatın uygun olduğunu gösteren (yıllık kalibrasyonlarının yapıldığını) belgeler,

e-) “A tipi muayene” kuruluşunun yıllık periyodik kontrollerini yapacakları asansörler için “Periyodik Kontrol Ücretlendirme” tarife belgesi,

f-) “A tipi muayene” kuruluşunun daha önceki yapmış olduğu işleri gösterir liste

Yukarıda belirtilen konu ile ilgili kontrol hizmetini yapmak isteyen “A tipi muayene “ kuruluşlarının yukarıda istenilen belgeleri içeren dosya ile Belediyemiz “ İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne”  08 Mayıs 2015 tarihine kadar  müracaat etmeleri gerekmektedir.

Bu sayfayı beğendiniz mi ? Paylaşabilirsiniz...
Diğer Duyurular