Kemalpaşa Kaymakamlığı İlçe Halk Kütüphanesi Memurluğu'ndan Duyurulur.
  • 2.10.2015 09:13:00

2963 Sayılı Kanunun 5917 sayılı Kanun ile değişik, 15. Maddesinin (f) bendi ile bu bentle ilgili usul ve esasları belirleyen 22.05.2010 gün, 27588 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “sit alanlarında kalan taşınmazların hazine taşınmazları ile değiştirilmesi hakkındaki yönetmelik” gereğince belirlenen, 2015 yılı trampa programı hakkında Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden alınan 26.08.2015 gün 164600 sayılı yazı ile belirtilen;

 

2015 Yılı Trampa Programı (İzmir İli-Kemalpaşa İlçesi)

İl

İlçe

Mahalle

Köy/Kasaba

Sit Alanı

İzmir

Kemalpaşa

Ulucak

--

1. Derece Arkeolojik Sit Alanı

 

Yönetmelik kapsamında kalan taşınmazın maliki, taşınmaz üzerinde paylı elbirliği mülkiyet varsa paydaşların veya ortakların hepsi birlikte veya bunlar adına hareket eden vekilleri noterden tasdikli vekâletname ile birlikte, taşınmazın hazine taşınmazları ile değiştirilmesi için;

1.       Taşınmasız çaplı tasarruf vesikası veya ölçekli krokisi ile birlikte tapu senedi örneği,

2.       9x12 cm. boyutlarından küçük olmamak üzere taşınmazı gösteren ve tanıtıcı nitelikte ve net çekilmiş fotoğrafları,

3.       Taşınmazın konumunu gösteren temin edilebilecek ölçek haritası,

4.       Üzerinde paylı veya elbirliği mülkiyeti olan taşınmazların tapu senedinden veya çaplı tasarruf vesikasından paydaşlık veya pay oranı, ya da ortaklık durumu anlaşılmıyorsa mirasçılık belgesi,

5.       Malikin ve varsa vekilin yazışma adresi bulunan belgelerle birlikte bir dilekçe ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüklerine veya Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurabilirler.

Duyurulur.

Bu sayfayı beğendiniz mi ? Paylaşabilirsiniz...
Diğer Duyurular