Taşınmazların Satışı
İhale Kayıt No :
İhale Konu : Taşınmazların Satışı
İhale Usulü : Açık İhale Usulü
İhale Kayıt Tarih : 11.04.2019
İhale Son Başvuru Tarihi : 11.04.2019
İhale Saat : 15:00
İhale Yeri : Kemalpaşa Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Yönetmelik : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi Gereği
İlgili Memur : Nursel Özcan
Bekleme Durumu : Sonuçlanmış