Taşınmazların Satışı
İhale Kayıt No :
İhale Konu : Taşınmazların Satışı
İhale Usulü : Açık İhale Usulü
İhale Kayıt Tarih : 26.11.2019
İhale Son Başvuru Tarihi : 26.11.2019
İhale Saat : 10:45 - 11:00
İhale Yeri : Kemalpaşa Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Yönetmelik : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği
İlgili Memur : Nursel Özcan
Bekleme Durumu : Sonuçlanmış