Taşınmazların Satışı
İhale Kayıt No : -
İhale Konu : Belediyemiz sınırları içerisinde, mülkiyeti Başkanlığımıza ait taşınmazların satışı
İhale Usulü : Açık İhale Usulü
İhale Kayıt Tarih : 27.01.2016
İhale Son Başvuru Tarihi : 27.01.2016
İhale Saat : 14:00
İhale Yeri : Kemalpaşa Belediyesi
İhale Yönetmelik : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereği
İlgili Memur : Gülsen Başaklı
Bekleme Durumu : İptal