KİRALAMA İHALE İLANI
İhale Kayıt No :
İhale Konu : Taşınmazların 3 yıl süreli kira ihalesi
İhale Usulü : Açık İhale Usulü
İhale Kayıt Tarih : 5.05.2016
İhale Son Başvuru Tarihi : 14.05.2016
İhale Saat : 14.00-15.25
İhale Yeri : Kemalpaşa Belediyesi Encümen Odası
İhale Yönetmelik : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Md.
İlgili Memur : Nursel ÖZCAN
Bekleme Durumu : Sonuçlanmış