Arsa Satış İhalesi
İhale Kayıt No :
İhale Konu : Arsa Satış İhalesi İlanı
İhale Usulü : Açık İhale Usulü
İhale Kayıt Tarih : 25.04.2018
İhale Son Başvuru Tarihi : 25.04.2018
İhale Saat : 15:00-15:15
İhale Yeri : Kemalpaşa Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Yönetmelik : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi Gereği
İlgili Memur : Nursel Özcan
Bekleme Durumu : Sonuçlanmış