Kiralama İhalesi
İhale Kayıt No :
İhale Konu : Mülkiyetleri Belediyemize ait taşınmazların kiralaması
İhale Usulü : Açık İhale Usulü
İhale Kayıt Tarih : 18.02.2021
İhale Son Başvuru Tarihi : 16.03.2021
İhale Saat : 10:00-11:00
İhale Yeri : Kemalpaşa Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Yönetmelik : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre
İlgili Memur : Nursel Özcan
Bekleme Durumu : Sonuçlanmış