Taşınmazların Kiraya Verilmesi
İhale Kayıt No :
İhale Konu : Taşınmazların Kiraya Verilmesi
İhale Usulü : Açık İhale Usulü
İhale Kayıt Tarih : 20.09.2021
İhale Son Başvuru Tarihi : 5.10.2021
İhale Saat : 09.00-10.30
İhale Yeri : Kemalpaşa Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Yönetmelik : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre
İlgili Memur : Nursel Özcan
Bekleme Durumu : Bekleme