Yapı Kontrol Müdürlüğü
  • Bu Sayfayı Paylaş :

Yapı Kontrol Müdürlüğü

Belediyemiz sınırları içinde bulunan yerleşim alanlarındaki yapılaşmaların; imar planları, İmar Kanunu ve ilgili Mevzuat hükümleri ile fen, sağlık ve çevre koşullarına uygun, sağlıklı ve güvenli bir şekilde teşekkülü sağlar.

İletişim Bilgileri