Etik Komisyonu
  • Bu Sayfayı Paylaş :

ETİK KOMİSYONU

 

5176 Sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 13.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. Maddesi gereğince Kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere, Başkanlık Makamının 11.12.2019 tarih ve 1416 sayılı oluru ile aşağıda isim ve ünvanları belirtilen idari görevliler arasından Kemalpaşa Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

 

ETİK KOMİSYON ÜYELERİ

 

Başkan                      : Mehmet TÜRKMEN Belediye Başkan Yardımcısı

Komisyon Üyesi        : Ahmet BEKEL  Destek Hizmetleri Müdürü

Komisyon Üyesi        : Ayşe DİRİM  Yazı İşleri Müdürü

Komisyon Üyesi        : Alper GÜVEN  Muhasebe Şefi

 

ETİK KOMİSYONU GÖREVLERİ

 

Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.

Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak.

Etik uygulamaları değerlendirmek.

 

ETİK KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

MEVZUAT