Taşınmazların Kiraya Verilmesi
İhale Kayıt No :
İhale Konu : Taşınmazların Kiraya Verilmesi
İhale Usulü : Açık İhale Usulü
İhale Kayıt Tarih : 5.02.2020
İhale Son Başvuru Tarihi : 24.02.2020
İhale Saat : 09.30-11.20
İhale Yeri : Kemalpaşa Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Yönetmelik : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi Gereği
İlgili Memur : Nursel Özcan
Bekleme Durumu : Sonuçlanmış