Taşınmazların Kiraya Verilmesi
İhale Kayıt No :
İhale Konu : Taşınmazların Kiraya Verilmesi
İhale Usulü : Açık İhale Usulü
İhale Kayıt Tarih : 11.01.2022
İhale Son Başvuru Tarihi : 24.01.2022
İhale Saat : 09.00-10.55
İhale Yeri : Kemalpaşa Belediyesi Encümen Toplantı Odası
İhale Yönetmelik : Devlet İhale Kanununun 45. maddesi
İlgili Memur : Nursel Özcan
Bekleme Durumu : Bekleme